1398/2/14
;کارگاه آموزشی بورس و سرمایه گذاری

آموزشگاه آگاه برگزارکرد

کارگاه آموزشی بورس در تاریخ 10/2/98 با حضور استاد کاویان پور و جمعی از هنر جویان صورت گرفت با ارائه مطالب علمی فوق العاده و سطح کیفی عالی

کارگاه،آگاه،فنی و حرفه ای،بورس،آموزش،دکتر ندافی،کاویان پور
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه