مشخصات متقاضی حقیقی
شاخص های ارزیابی طرح
نوع شخصیت


نام و نام خانوادگی
ایمیل
آدرس پستی :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
وضعیت جواز تاسیس :
(متر مربع)
(ریال به ازای هر متر مربع)
(میلیون ریال)
(میلیون ریال)
(درصد)
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه