1397/12/26
مشاوره شغلی فروردین 98

سلام  به شما دوست عزیز 

جهت دریافت وقت مشاوره به برنامه زمانبندی فروردین ماه مراجعه نمایید و پس از انتخاب زمان مناسب ثبت نام خود را به صورت اینترنتی قطعی کنید 

قیمت برای هر ساعت : (تومان) 60000
روز هفتهزمان شروعزمان پایانقیمت 
1398/01/18 14:00 15:00 60000
1398/01/18 15:00 16:00 60000
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه