1397/12/26
برنامه زمانبندی مشاوره های حضوری و تلفنی فروردین 98

سلام  به شما دوست عزیز 

جهت دریافت وقت مشاوره به برنامه زمانبندی فروردین ماه مراجعه نمایید و پس از انتخاب زمان مناسب ثبت نام خود را به صورت اینترنتی قطعی کنید 

قیمت برای هر ساعت : (تومان) 50000
روز هفتهزمان شروعزمان پایانقیمت 
1398/01/17 10:00 11:00 50000
1398/01/17 11:00 12:00 50000
شماره های تماس
تلفکس : 03142640472
تلفن همراه : 09136010919
Info@RaziehNadafi.ir : ایمیل
آدرس
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ،بعداز بانک شهر ، آموزشگاه آگاه